Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Inicjatywa OPB w IF UJ jest dofinansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak zamieścić ogłoszenie na tablicy

Każdy student Instytutu Filozofii może zamieścić na Tablicy Ogłoszeń OPB ogłoszenie o proponowanym bądź prowadzonym projekcie badawczym i szukać w ten sposób osób chętnych do współpracy. Należy w tym celu wysłać maila na adres opb.filozofia@gmail.com a ogłoszenie o projekcie zostanie zamieszczone przez administratora Platformy.

Aby ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy musi spełniać następujące wymogi:

  • skrócony opis projektu nie powinien być dłuższy niż 200 słów,
  • należy podać cel, do którego realizacji zmierza projekt - np. napisanie artykułu naukowego, przygotowanie tłumaczenia krytycznego, organizacja konferencji itp.,
  • należy zaznaczyć czy poszukuje się konkretnych osób do współpracy - na przykład czy w grupie realizującej projekt przydałby się ekspert od fenomenologii, bioetyki, filozofii renesansu itp.,
  • zgłaszający musi podać kontaktowy adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania ogłoszenia; adres ten będzie dostępny dla odwiedzających Platformę na Tablicy Ogłoszeń.

Rekomendujemy korzystanie z narzędzia Microsoft Teams do organizacji wstępnego etapu pracy nad projektem. Microsoft Teams dostępne jest dla wszystkich studentów UJ i umożliwia dyskusję online, wymianę komentarzy, plików oraz dołączanie do różnych grup projektowych. Poradnik korzystania z tego narzędzia znaleźć można tutaj.

 

Ogłoszenia do zamieszczenia na tablicy należy przesyłać na
opb.filozofia@gmail.com