Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym są Oddolne Projekty Badawcze?

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Inicjatywa OPB w IF UJ jest dofinansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O OPB

Oddolne Projekty Badawcze to inicjatywa studencka, mająca na celu aktywizację młodych naukowców. Działania w ramach OPB nakierowane są na zapewnienie studentom Instytutu Filozofii UJ informacji, wiedzy oraz umiejętności i narzędzi niezbędnych do prowadzenia przez nich wysokiej jakości badań naukowych.

Jądro projektu stanowi platforma edukacyjna, www.opb.filozofia.uj.edu.pl. Pełni ona kompleksową funkcję informacyjną, aktywizacyjną oraz  integrującą.

Co dokładnie na niej znajdziecie?

  • Aktualne informacje o instrumentach OPB, konferencjach, grantach, stypendiach, szkoleniach i warsztatach itp. Czas zaoszczędzony na szukaniu tych informacji na własną rękę, pozwoli zająć się kwestiami merytorycznymi. (oraz łatwość dostępnośći może przekona do udziału tych niezdecydowanych).
  • Tablica ogłoszeń projektów badawczych, która pozwala na przeglądanie trwających projektów naukowych, dołączanie do nich oraz zamieszczanie ogłoszeń o swoich pomysłach na badania. Jest to tworzenie przestrzeni, w której może nawiązać się współpraca naukowa studentów wszystkich trzech stopni.
  • Treści edukacyjne dotyczące pozyskiwania dofinansowań, materiały metodologiczne, poradniki jak i gdzie szukać np. literatury itp. Ciągłe zwiększanie bazy dostępnych materiałów to jedno z zadań OPB. Również wszystkie projekty w ramach OPB mają zakończyć się opracowaniem wyników w zewnętrznie dostępnej formie, zamieszczanej następnie na Platformie Edukacyjnej.
  • Zaproszenie do udziału w prowadzonych przez Instytut Filozofii UJ e-learningowych tutoringach merytorycznych. Jest to sposób na zespołową pracę studentów nad wspólnym projektem naukowym przy profesjonalnym wsparciu pracownika naukowego. Nasze zainteresowania badawcze mogą dzięki temu przekształcić się w projekt, za który możemy dostać punkty ECTS oraz wpis do suplementu do dyplomu, który potwierdza, że przeprowadziliśmy projekt badawczy.
  • Doświadczenia i historie naszych kolegów, którzy odnosili już sukcesy w działalności naukowej np. zdobywali granty, stypendia, renomowane publikacje itp. Prosty przekaz na poziomie student-student może dać o wiele więcej niż przeczytanie nawet setki regulaminów i wytycznych.

Podsumowując, jesteśmy przekonani, że OPB podniesie kompetencje z zakresu prowadzenia projektów badawczych studentów wszystkich 3 stopni, co przyczyni się do wzrostu doskonałości działań naukowych oraz polepszy sytuację na rynku pracy.  W szczególności zwiększy się integracja naukowa studentów wszystkich trzech stopni oraz umiejętności pracy w grupie. Zwiększy się uczestnictwo studentów w zewnętrznych źródłach finansowania oraz wydarzeniach naukowych (konferencje, wykłady itp). Kadra dydaktyczna instytutu będzie miała możliwość dostrzeżenia, jaka tematyka fascynuje młodych badaczy, co może przełożyć się na dokładniejsze dostosowanie proponowanego katalogu kursów. Ważną zaletą projektu jest również to, że studenci studiów stopnia drugiego będą mieli możliwość zaznajomienia się ze specyfiką pracy naukowca zanim podejmą decyzję o rozpoczęciu studiów stopnia trzeciego.