Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym są Oddolne Projekty Badawcze?

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Inicjatywa OPB w IF UJ jest dofinansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPB krok po kroku

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis przeprowadzania projektu w ramach OPB. Ma on na celu rozwiać wątpliwości co do tego, jak korzystać z inicjatywy OPB. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt pod adresem opb.filozofia@gmail.com. Wiele punktów zakłada pracę w środowisku cyfrowym. Do wszystkich wymienionych narzędzi można na naszej stronie znaleźć odpowiednie poradniki, które przyspieszą i ułatwią publikowanie wyników pracy. Dzięki temu inne osoby będą mogły łatwo dołączyć do projektu a autorzy będą mogli śledzić postęp swojej pracy.

 • Zainteresowani studenci, poprzez Platformę Edukacyjną OPB, mają dostęp do informacji o możliwych ścieżkach rozwoju naukowego (konferencje, wykłady, czasopisma, „call for papers”, poradniki, itd.).
 • Na tablicy ogłoszeń projektów studenckich:
   Wariant 1: student dodaje swój początkowy pomysł na projekt,
   Wariant 2: student dołącza do projektu
    a) wysyłając maila do koordynatora
    b) udając się na spotkania rozpoczynające;
   Wariant 3: studenci, na interaktywnej platformie, mogą proponować tematy badań oraz formować zespoły badawcze, wspólnie ustalając wstępny zakres badań i jasne reguły wspólnej pracy. (dedykowane narzędzie dostępne będzie w przyszłej wersji platformy, tymczasowo pomagamy korzystać z wykupionego przez UJ narzędzia Microsoft Teams)
 • Według wzorów formularzy i opisów projektów oraz doświadczeń innych studentów zebranych na stronie grupa wspólnie dopracowuje swój projekt.
 • Zespół poszukuje opiekuna organizacyjno-merytorycznego projektu. Jeżeli nie wiecie jak się za to zabrać - wspomożemy każdą sprawę indywidualnie – pisz na opb.filozofia@gmail.com
 • Pracownik naukowy wnosi o zgodę dyrekcji na utworzenie tutoringu dla projektu. Może to uczynić składając u Dyrektora ds. Studenckich formularz zgłoszenia tutorialu merytorycznego (dostępny tutaj albo na stronie IF).
 • Jeśli studenci do realizacji projektu potrzebują dofinansowania mogą wnioskować o:
  dofinansowanie projakościowe z Instytutu Filozofii
  ● wsparcie pozyskane z innych źródeł – RKN, Bratniak, zewnętrzne źródła finansowania, granty stypendia.
 • Studenci prowadzą projekt (właściwa praca) raportując go do pracownika naukowego oraz korzystają ze szkoleń, materiałów udostępnionych na platformie. Dokładny opis wkrótce.
 • Po zakończeniu projektu pracownik ocenia efekty waszej pracy. Jeśli projekt wypadł bardzo dobrze to pracownik naukowy może wnioskować, do komisji do spraw kursów, o przyznanie większej liczby punktów ECTS dla uczestników tego projektu.
 • Po zakończeniu projektu dyrekcja Instytutu dba o wpisanie odpowiedniej adnotacji do suplementu (wraz z ilością zdobytych punktów ECTS) oraz wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu projektu badawczego.
 • Opis wyników pracy oraz odpowiednie podsumowania, od studentów i tutora, trafiają na stronę OPB.