Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Inicjatywa OPB w IF UJ jest dofinansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IX Łódzkie Warsztaty Filozoficzne. Humanizm-Posthumanizm

• Kiedy: 14-16.12.2018
• Gdzie: Łódź
• Deadline: 25.11.2018
• Opłata: 50 zł
• Organizator: InMind Support (Poland) , Professor Polina Golovátina-Mora - Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia), Professor Wojciech Owczarski – University of Gdańsk (Poland), Professor Paulo Endo - University of Sao Paulo (Brazil)

Łódzkie Warsztaty Filozoficzne to cykl konferencji naukowych organizowanych przez Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów UŁ, Instytut Filozofii UŁ, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Polską Akademię Nauk. Całe przedsięwzięcie oscyluje wokół bieżących i ważkich zagadnień społecznych i naukowych. W tym roku współpracujemy również z Polskim Stowarzyszeniem Transhumanistycznym oraz Laboratorium Techno-Humanistyki. 

Tegoroczna, dziewiąta edycja Warsztatów dotyczy posthumanizmu – tematu rozbudzającego wyobraźnię i zachęcającego rozmaitych badaczy do rozważań. Niewątpliwie słowo to, wraz z różnymi swoimi wariantami, zagościło na dobre w słowniku nowoczesnego humanisty. Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, spór odbywa się na poziomie definicji, rodzi mnóstwo kontrowersji i skłania do zadawania pytań.

Jednym z nich jest: co znaczy posthumanizm? Mamy do czynienia z czymś post-, czyli czymś, co następuje po czymś innym. Ale po czym? Po humanizmie? Czy w takim razie ten się już skończył? Czy chodzi tu tylko o następstwo czasowe czy może o jakąś zasadniczą zmianę? W jakim znaczeniu rozumiany jest tu termin humanizm?

Zapraszamy do zastanawiania się z nami nad znaczeniem słów, ich metodycznym stosowaniem czy wreszcie zastosowaniem ich sensu do odkrywania tego, co przed nami zakryte. Ci, którzy już poznali sens, niech się nim z nami podzielą!Nie chcemy nadmiernie zawężać tematyki wystąpień. Ujęcia posthumanistyczne (transhumanistyczne, neohumanistyczne, nowo-realistyczne, postkrytyczne itd.) są zaskakujące i takie powinny pozostać. Na konferencji dokonamy krytycznego namysłu nad nimi.

Zachęcamy gorąco do uczestnictwa wszystkich zajmujących się filozofią, antropologią, etnologią, socjologią, psychologią, prawem, historią…. i (być może przede wszystkim) tych, którzy nie odnajdują się w żadnej z wymienionych dyscyplin. Liczymy również na obecność osób, które zajmują się badaniami w ramach cybernetyki, robotyki, sztucznej inteligencji, data-miningu czy szeroko rozumianej kognitywistyki. Gwarantujemy ciepłe przyjęcie i ciekawą dyskusję.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 grudnia w Łodzi.

Rejestrować można się do 25 listopada 2018 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie: lodzkiewarsztatyfilozoficzne.wordpress.com w zakładce Rejestracja.

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych.