Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czym są Oddolne Projekty Badawcze?

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Inicjatywa OPB w IF UJ jest dofinansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Od pomysłu do realizacji - jak przeprowadzić projekt w ramach OPB

1. Znajdź studentów chętnych do współpracy badawczej

Wykorzystaj Tablicę Ogłoszeń do znalezienia interesującego Cię projektu proponowanego przez innych albo samemu zamieść ogloszenie o pomyśle bądź rozpoczętym już projekcie badawczym.
Kordynator projektu decyduje o ostatecznym składzie zespołu.

2. Znajdź pracownika naukowego gotowego wesprzeć projekt

Zajmujący się podejmowaną w projekcie badawczym tematyką pracownik naukowy będzie waszym tutorem. Jego zadaniem będzie pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych trudnościach merytorycznych oraz organizacyjncych. Zadaniem tutora będzie również kontrola rozliczenia projektu po jego zakończeniu.

3. Realizuj projekt ze wsparciem ze strony OPB

W procesie prowadzenia badań grupę, realizującą projekt, wspierać będzie środowisko OPB. Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem badawczym pozwolą na skuteczne urzeczywistnienie obranych celów. 

4. Rozlicz swój projekt i otrzymaj gratyfikację

Gdy projekt zostanie zakończony, musi nastąpić jego merytoryczne rozliczenie. Ocenie poddany zostanie efekt końcowy projektu np. napisany, wspólnie przez uczestników, raport, artykuł czy rozdział monograficzny. Każdy uczestnik otrzyma odpowiednie zaświadczenie, adnotację w suplemencie do dyplomu i punkty ECTS w ilości zależnej od typu i oceny projektu.

Szczegółowe objaśnienie tego, jak przeprowadzić projekt w ramach OPB znaleźć można w dziale Krok po kroku.