Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Inicjatywa OPB w IF UJ jest dofinansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dofinansowania UJ

Dofinansowanie z Fundacji Bratniak
dofinansowanie uj

Dofinansowanie z Fundacji Bratniak

Głównym celem działalności Fundacji Bratniak jest poprawa warunków socjalno-bytowych środowiska akademickiego oraz wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych. Fundacja przyznaje zapomogi oraz dofinansowania indywidualne bądź dla organizacji i kół naukowych. Wśród dotacji znajdują się np. dotacja konferencyjna indywidualna, dotacja konferencyjna organizacyjna, dotacja stypendialna, dotacja badawcza czy dotacja wydawnicza.
więcej o Dofinansowanie z Fundacji Bratniak
Dofinansowanie z Rady Kół Naukowych UJ
dofinansowanie uj

Dofinansowanie z Rady Kół Naukowych UJ

Dofinansowania przyznawane są na projekty typu organizacja konferencji, wydanie publikacji; rzadziej przyznaje się dofinansowanie na indywidualne wyjazdy - ale jest taka możliwość. Można dostać pieniądze np. na wynajem sali, na materiały konferencyjne, na nocleg dla zaproszonych gości.
więcej o Dofinansowanie z Rady Kół Naukowych UJ