Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Inicjatywa OPB w IF UJ jest dofinansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia
  1. Dla studentów i doktorantów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
  2. Wielkość
   1. Studenci – 15 000 zł
   2. Doktoranci – 25 000 zł
  3. Wniosek za pośrednictwem Rektora składany w Ministerstwie do 15 października (każda jednostka akademicka wyznacza własny termin na wewnętrzny nabór wniosków)
 2. Diamentowy Grant
  1. Dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe
  2. Do 220 000 zł, dieta miesięczna w wysokości 2500 zł
  3. Na wniosek składają się następujące elementy: Streszczenie + Dorobek studenta + Dorobek opiekuna + Opis projektu + Harmonogram + Budżet
  4. Trzy etapy oceny wniosku:
   1. osiągnięcia naukowe lub artystyczne: 0-50 pkt.
   2. wartość naukowa projektu + przewidywany sposób upowszechnienia wyników badań: 0-40 pkt.
   3. zasadność planowanych kosztów: 0-5 punktów, możliwość wykonania projektu: 0-5 punktów

​Pełne informacje dostępne na stronie: nauka.gov.pl