Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne możliwości zdobywania funduszy na naukę

Konkursy dla naukowców

Istnieje bardzo duża ilość konkursów dla naukowców organizowanych przez różnego typu instytucje, takie jak np. fundacje, firmy, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia itd. Niektóre mają charakter cykliczny, inne jednorazowy. Przeznaczone są dla osób reprezentujących różne dziedziny i nastawione na różne rodzaje aktywności naukowych.  Gdy nad czymś pracujemy lub dopiero chcemy rozpoczynać nowy projekt, warto wyszukać aktualnie trwające lub planowane konkursy dla młodych naukowców.

Zagraniczne programy stypendialne i staże

Podobnie jak w wypadku konkursów różne podmioty akademickie i pozaakademickie oferują bardziej lub mniej szczegółowe programy stażowe i stypendialne umożliwiające podjęcie studiów lub badań za granicą. Przykładem są programy stażowe oferowane studentom UJ przez uczelnie partnerskie. Ich baza, dokładne informacje oraz terminy znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.
Programy tego typu oferty proponują również nieakademickie jednostki, takie jak rządy czy fundacje, np. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta czy Polish-American Internship Initiative, European University Institute.

Fundraising, firmy i osoby prywatne

Niestandardowym i ciekawym sposobem finansowania badań naukowych mogą być publiczne zbiórki środków w internecie. Istnieje wiele portali - polskich i zagranicznych - dających możliwość zbiórki pieniędzy od osób prywatnych na planowane projekty, np. kickstarter.compolakpotrafi.pl , fundujesz.pl i inne. W tym wypadku nie liczy się nic oprócz pomysłu, bowiem zbiórki nie są ograniczone co do treści w żaden formalny pomysł. Trzeba po prostu przekonać jak najwięcej osób, że robi się coś fajnego, opracować projektu i założenia budżetowe oraz wymyślić, co osoby wpłacające pieniądze mogą z tego w przyszłości mieć.