Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Inicjatywa OPB w IF UJ jest dofinansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dofinansowania w ramach Dotacji Projakościowej IF UJ

Dofinansowanie projakościowe jest instrumentem Instytutu Filozofii UJ. Projekt OPB zachęca do korzystania z tego funduszu i wspiera proces pozyskiwania środków.

W ramach dotacji uzyskać można finansowanie kosztów  rzeczowych związanych  z  udziałem  w  życiu naukowym. Są to dofinansowania w szczególności na koszty publikacji, kwerend, podróży i pobytu oraz  opłaty  konferencyjne.
Wnioskować można też o dofinansowanie większych przedsięwzięć jak wydanie monografii,  badania  empiryczne, organizacje konferencji itp. Wnioski można wnosić indywidualnie oraz zespołowo.
Poniżej znaleźć można wszystkie niezbędne dokumenty i formularze związane z dofinansowaniami rzeczowymi w ramach dofiansowania  oraz z dofniansowaniem projektów realizowanych poprzez system tutoringu merytorycznego w ramach OPB.
Aby ułatwić wypełnianie skomplikowanych wniosków obok plików z formularzami zamieszczony jest przykładowy wypełniony wniosek.

Więcej informacji na stronie Instytutu Filozofii UJ.

Pliki do pobrania
docx
Formularz wniosku, jeden dla dofinansowań indywidualnych oraz zepołowych. Wypełnia i podpisuje wnioskodawca w przypadku dofinansowań indywidualnych, kierownik projektu w przypadku dofinansowań zespołowych.
xlsx
Formularz składany przy rozliczaniu dofinansowania, należy do niego załączyć wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty, tj. faktury, kwity, zaświadczenia itp.
pdf
Regulamin przyznawania i rozliczania dofinansowań w ramach dotacji projakościowej.
pdf
Przykładowy wypełniony wnosek z kosztorysem